Case studies

UniteQ

Opleidingen 3D printen​

Additive Mindset ondersteunt klanten in alle stadia van hun kennis over 3D printen. We bieden trainingen en workshops op alle relevante kennisgebieden. Voor beginners of gevorderden in bedrijven en onderwijsinstellingen. Een aantal interactieve trainingen hebben als doel snel kennis en ervaring over te dragen aan medewerkers of docenten.

 

3D Maastricht BV biedt sinds 2013 professionele praktijkgerichte opleidingen aan.

Bijvoorbeeld “Introductie 3D printen als fabricageproces” Gericht op werken op een Ultimaker 3D printer. Doel is dat gebruikers snel en professioneel starten. Zonder alles zelf uit te zoeken. Na deze cursus kunnen deelnemers de printer zelf bedienen, kennen ze alle benodigde instellingen en krijgen ze tips vanuit onze ervaringen met 3D printen op de Ultimaker. Tevens geven we nuttig algemeen advies over 3D printen: informatiebronnen, (gratis)downloaden van 3D ontwerpen en actuele beschikbare software.

UniteQ wilt concreet weten hoe ze AM in bestaande processen en nieuwe producten gaan inzetten. Waar liggen de voordelen en de beperkingen. Vijf toepassingen zijn bedacht, getekend en 3D geprint. Na elke iteratie is printtechniek, maatvoering, sterkte en keuze van materiaal beoordeeld. Hiermee is binnen het bedrijf belangrijke eigen kennis en ervaring opgedaan. UniteQ realiseert inmiddels aanzienlijke kostenbesparingen. Ze 3D printen tools voor intern gebruik maar ook al unieke kapjes voor klanten. Duidelijk is wat AM op termijn gaat bijdragen in hun concurrentiepositie, continuïteit van de bedrijfsvoering én winstgevendheid.

Kennis en ervaring: in-company

Kennis en er We bieden ook in-company trajecten aan. Deze is gericht op structurele opbouw van kennis en ervaring bij medewerkers. Leren van de vele beschikbare voorbeelden, zelf 3D printen, werken met materialen en producties maken. Met deze bagage en vaardigheden kunnen ze daarna zelf de kansen goed inschatten en professionele wijze prototypes of eindproducten met 3D printen realiseren of inkopen.

Zonder een goede basis zul je vaak moeten experimenteren en itereren om te achterhalen of 3D printen het gewenste eindresultaat oplevert voor de klant. Vaak is daar in een productieomgeving geen tijd voor en zijn bij de klant verwachtingen gewekt die nagekomen moeten worden.


Het traject bestaat uit kennisontwikkeling medewerkers, toepassingen bedenken en uitwerken (quick-scan), ontwikkeling expertise (training 3D printprocessen), realiseren toepassingen  en opstellen 3D Strategie (3D printing roadmap).

De directie van Manders Automation ziet de potentie van AM. En ook dat de concurrenten niet stil zitten. Maar hoe past deze nieuwe techniek bij de ambities en de bedrijfsstrategie van deze machinebouwer ? Wij hielpen bij het opstellen van een AM strategie. Op basis van ambities, haalbaarheid, budget en de resultaten van zes AM toepassingen. Resulterend in drie scenario’s. Met keuzes voor techniek, financiën en organisatie. Voordelen én beperkingen zijn geanalyseerd. Zoals snelle beschikbaarheid, geometrische vrijheid, nauwkeurigheid, sterkte, reproduceerbaarheid, kostprijs en make or buy. Concrete afspraken rond het gebruik van de techniek staan in een AM handboek.